Головна » Дипломні роботи

Дипломні роботи

"Магістерські

Допомога в написанні дипломних робіт, одна з відповідальних видів послуг, що надає студія. Виконання цього виду роботи зазвичай пропонують автору, який виконав для студії хоч одну просту роботу, наприклад, курсову.

На виконання магістерської роботи надають у середньому 1-3 місяці.

У деяких випадках виконання може тривати довше, при цьому робота виконується частинами з розрахунком за виконану частину.

Рівень магістерської роботи повинен бути безсумнівно вищий за курсову, в ньому має бути практична значимість, бути більш детальним опрацюванням теми, проведеною і правильно оформленою практичною частиною, переважати авторське бачення теми та авторський текст.

У нашій студії виконання подібної роботи відбувається поетапно – від складання вступу, плану, написання частин роботи до оформлення остаточного варіанта роботи.

Поетапне виконання дозволяє вносити корективи відразу по ходу роботи, і, таким чином, замовник може бути впевнений, що все буде зроблено в повній відповідності до вимог, що пред’являються науковим керівником, та правил, прийнятих у ВНЗ.

Послуга написання магістерської надається замовнику згідно з публічним договором. Додаток до публічного договору включено всі вимоги, що відображаються у початковій пропозиції.

Вартість дипломної роботи:
На вартість виконання дипломної (кваліфікаційної) роботи впливають терміни, обсяг, складність, спеціалізація, мова виконання…

Бакалаврська від  1500 – 2500 грн

Магістерська від 3000-4000 грн.

Терміни виконання дипломної:

Мінімальний – 7-10 днів. Зазвичай у такі терміни виконується робота середнього рівня. Головне завдання надати роботу, яку приймуть. Зазвичай такі роботи мають на увазі наступні доопрацювання.

Звичайний – 1-3 місяці

Унікальність магістерської – від 70-80% (можливі інші вимоги)

Точні вимоги уточнюються окремо у конкретному замовленні

Якщо виконання дипломної Вас зацікавило:

У темі повідомлення вказуєте (№ замовлення, номер автора, вартість).

Приклад: 12528_1258_3000 грн.

12528-це номер замовлення, 1258-номер автора, 3000 грн. -Ваш варіант вартості

Перед оцінкою роботи просимо звернути увагу:

Структура, вимоги до роботи від різних навчальних закладів різна, тому при оцінці роботи просимо переглянути методичні рекомендації.

У деяких дипломних в структуру роботи включена анотація, реферат, резюме, які є частиною роботи, тому оцінку написання необхідно робити з урахуванням наявності цих частин у роботі.

Як правило виконання доповіді, презентації, відгуку, рецензії оцінюється автором окремо. У деяких випадках замовники хочуть отримати загальну оцінку за виконання магістерської роботи з цими доповненнями до роботи. Тому просимо уважно вивчити зміст самої пропозиції.

Якщо після вивчення методичних рекомендацій у Вас виникли питання щодо змісту роботи, вимог до практичної частини, просимо вас погодити це із замовником.

Чим докладніше будуть уточнені всі вимоги до роботи до її виконання, тим менше буде питань від замовника до виконаної роботи.

Виконання магістерської може здійснюватися частинами згідно з графіком зазначеним при підтвердженні.

Термін виконання частин роботи може змінюватись від організації графіків звіту замовника перед науковим керівником.

Найчастіше термін надання частин з урахуванням загального терміну роботи автору пропонується визначити самому.

У деяких випадках замовник може просити надати певну частину роботи до певного терміну, щоб передати її науковому для перевірки.

Якщо автору необхідно продовжити термін виконання роботи або частини, просимо повідомляти про це заздалегідь для можливості погодження цього із замовником.

Термін виконання замовлення або його частин є однією з умов надання послуги. У деяких випадках затримка надання роботи або її частини може призвести до зриву замовлення, в деяких випадках затримка надання роботи може призвести до недопуску замовника до захисту, відрахування з ВНЗ.

Для зручності виконання кожної частини роботи підтверджується окремим повідомленням. Зазвичай частини роботи пов’язані з частинами оплати. Це робиться задля забезпечення гарантій оплати автору за виконану частину роботи, у разі якщо замовник відмовиться з якихось причин від роботи не з вини автора, автору оплачується частина, яка виконана ним і до якої у замовника немає питань.

Якість роботи та відсутність плагіату.

Однією з основних вимог послуги є якість роботи.

Робота має відповідати вимогам щодо унікальності. На даний момент усі роботи без винятку перед захистом проходять перевірку на академічну доброчесність, тому використання готових частин без авторської корекції тексту є неприпустимим.

Якщо робота не проходить вимоги щодо унікальності, вона повертається на доопрацювання для підняття унікальності за допомогою якісного рерайту. доцільно це робити у роботі відразу під час її виконання.

Однією з явних ознак плагіату є схожість плану, вступу, висновків та списку літератури з роботами, що фігурують в інтернеті, надаються на кафедру сокурсником, або є в базі захищених робіт навчальних закладів. Тому ми рекомендуємо не використовувати у роботах частини  з інтернету або вашої бази виконаних робіт або інших баз (каталогів).

Доробка.

Виконання доробок у межах початкових вимог включено у вартість роботи.

Оплата за виконання магістерської роботи здійснюється після закінчення гарантійного строку, після надання готової роботи та доопрацювань через місяць, якщо до роботи немає зауважень.

Якщо через якісь причини замовник не встигає отримувати зворотний зв’язок від наукового протягом гарантійного терміну. За автором залишається зобов’язання щодо доопрацювання після оплати роботи.