Головна » Наукова стаття

Наукова стаття

nauhnaya_stat =У нашій інформаційній студії можуть замовити наукову статтю для ВНЗ чи публікації до видання (МОН) ВАК України. Спочатку наукові статті були обов’язковим та супутнім завданням для аспірантів та докторантів, вони включалися до наукової діяльності та були обов’язковою умовою для захисту дисертаційної роботи, зараз подібний вид апробації практикують також для студентів магістратури та бакалаврату для написання їх кваліфікаційних випускних робіт.

Наукові статті зазвичай відображають результати досліджень наукової роботи, суть самої роботи, її проблематику, шляхи її вирішення… Класичний варіант структури наукової статті включає її назву, інформацію про авторів, анотацію, вступ, основну частину, висновок, посилання та список літератури, деяких випадках ще включаються 5-7 ключових слів, що відображають тематику і суть статті та доповнення. Вимога до конкретної статті регламентується вимогами журналу, де планується її публікація.

При написанні статті необхідно обов’язково дотримуватися логіки викладу, дотримуватися наукового стилю, чітко та лаконічно висловлювати суть проблеми; не завадить також зробити короткий аналіз останніх наукових досягнень та досліджень з тематики, позначити наукову новизну, можна також виділити цілі та завдання статті. Більш докладні вимоги до наукової статті слід вивчати за наданими науковим керівником методичними рекомендаціями, оскільки кожна спеціалізація має свої нюанси та нововведення у науковому суспільстві. Зазвичай тематику наукової статті прив’язують до змісту розділів та підрозділів дисертації чи дипломної. Необхідна кількість статей для дисертантів варіюється від чотирьох до десяти та потребує обов’язкової публікації у наукових вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, каталогах, журналах, рекомендованих колегією МОН (ВАК) України. До речі, при написанні статті необхідно враховувати в якому виданні вона планується публікуватися, тому що в деяких виданнях є свої вимоги до концепції, стандартів за обсягом, структурою чи стилем, наприклад, в англомовних виданнях структура статті складається з Introduction, Materials and Methods, Results , Discussion and Conclusions, у своїй ці частини виділяються за текстом статті підзаголовками з викладом відповідної інформації у них. Якщо говорити про обсяг наукової статті, то він може змінюватись від 8 до 16 сторінок залежно від її призначення, запланованого видання для публікації, спеціалізації та багатьох інших факторів. Вимоги до наукової статті в університетах, академіях чи інститутах є більш простими, і служать, швидше за все, для залучення студентів до наукової діяльності.

Вартість написання наукової статті або її ціна залежить від наявних вимог та її особливостей, що визначається автором після вивчення вимог. Термін написання статті в середньому триває близько 1-2 тижнів.

Вартість виконання статті:

від 600–700 грн. для магістра або бакалавра

від 1000–1500 грн. для аспіранта

від 2000 грн. для кандидата наук

(Автори студії оцінюють виконання статті на власний розсуд. При оцінці зазвичай звертають увагу на рівень статті, для кого виконується, який обсяг, де планується публікувати, мову виконання…)

Терміни виконання статті:

від 7-14 днів

Унікальність статті

від 80% точні вимоги уточнюються окремо у конкретному замовленні

Якщо виконання статті Вас зацікавило:

У темі повідомлення вказуєте (№ замовлення, номер автора, вартість).

Приклад: 12528_1258_600 грн.

12528-це номер замовлення, 1258-номер автора, 600 грн. -Ваш варіант вартості

Більш детальну інформацію про стандарти за схемою співробітництва вказано у файлі під час реєстрації автора. Просимо звернути увагу, що виконувати завдання потрібно тільки після його підтвердження.

Оплата за виконання статті здійснюється після закінчення гарантійного строку після надання готової роботи та доопрацювань через 2 тижні.