Головна » Умови співпраці » Штрафні санкції

Штрафні санкції

умови співпраці>>початок співпраці>>авторський гонорар>>штрафні санкції>>причини припинення співпраці >>пробне завдання>>альтернативне завдання

Ми цінуємо співпрацю з кожним автором, тому штрафні санкції застосовуються вкрай рідко, у разі недбалого або безвідповідального ставлення виконавця до співпраці на регулярній основі.

Оплата виконавцю інформаційної студії знижується на 25-50%, якщо:

1.1. Виконана робота надається з наявністю орфографічних, пунктуаційних, стилістичних та інших помилок, а також друкарських помилок, русизмів тощо, робота оправляється на доопрацювання (при повторному порушенні розмір штрафу може складати від 20% оплати роботи в залежності від кількості помилок, при цьому робота повертається на доопрацювання).

1.2. Після надання готової роботи замовник вказує на орфографічні помилки, плагіат (робота або частини роботи заповнені шматками книг, статей, готовими роботами з інтернету..), друкарські помилки, русизми або неправильність рішення, при цьому замовник згоден на доопрацювання (розмір штрафу становить 20 % оплати роботи, при цьому робота повертається на доопрацювання).

1.3. При затримці надання виконаної роботи терміном від 1 до 6 годин без попереднього попередження та узгодження нових термінів виконання, якщо це веде до зриву замовлення (розмір штрафу може становити 20 % оплати роботи).

1.4. Не враховано стандарти оформлення робіт: відсутній список використаної літератури, нумерація сторінок, план роботи із зазначенням сторінок, посилання на літературні джерела, не дотримано шрифту, інтервалу тощо, у тому числі, не враховано мову викладу матеріалу (розмір штрафу може становити 20% оплати роботи, при цьому робота повертається на доопрацювання).

2 Робота не оплачується, якщо:

2.1 Після зауважень чи доопрацювання автором не враховано вимоги, зазначені у доопрацюванні чи невідповідності.

2.2. При затримці надання виконаної роботи без попереднього узгодження затримки на строк більш ніж на 6 годин або від 1 до 6 годин у разі, якщо робота термінова, тобто виконується за 1-3 дні.

2.3 Роботу виконано частково (завдання вирішено не всі, деякі завдання вирішено неправильно, не розкрито тему).

2.4 Робота (її частини) надається з готових навчальних чи наукових праць, розміщених в інтернеті (вступ, план, розділ, висновки, список літератури…), і це можуть довести адміністратор, редактор чи замовник.

3 На автора накладається штраф у розмірі вартості виконання роботи, якщо:

3.1 Затримка роботи, невиконання роботи, погана якість роботи (друкарські помилки, русизми, наявність плагіату в роботі, невідповідність темі, помилки в розрахунках, неузгодженості в роботі…) тягне за собою зрив замовлення (замовник надає вагомі аргументи порушень і недоліків і вимагає повернення грошей) або автор видає готову роботу з особистої бази виконаних робіт або інтернету як написану на замовлення.

4 Робота не оплачується і припиняється співпраця, якщо:

4.1 Автор відмовляється усунути невідповідності або виконати доопрацювання роботи відповідно до початкових вимог.

4.2. Автор допускається повторного порушення стандартів, описаних у пунктах 1,2,3 штрафних санкцій.

5 Примітка:

5.1 У разі припинення співробітництва, зриву замовлення, відмови від доопрацювання оплата за всі виконані автором роботи здійснюється лише після успішного їх проходження та захисту. Гарантійні терміни продовжуються за всіма виконаними замовленнями.
5.2 У разі зриву замовлення, відмови від доопрацювання або його невиконання, оплата автора за інші виконані роботи може бути утримана на послуги інших фахівців на виконання ними доопрацювань або виплату неустойки замовнику.
умови співпраці>>початок співпраці>>авторський гонорар>>штрафні санкції>>причини припинення співпраці >>пробне завдання>>альтернативне завдання